Filatelistyka, malarstwo, turystyka

Opowieści o ludziach niezwykłych

W opowiadaniach składających się na ten cykl inspiracją były dla mnie znaczki pocztowe. Ale tylko znaczki poświęcone ludziom, którzy odcisnęli mocne i wyraźne piętno w pamięci osób im współczesnych i w pamięci kolejnych pokoleń.

Znaczek pocztowy – maleńki obrazek, drukowany często w wielomilionowych nakładach, rozpowszechniał tę pamięć wśród mieszkańców poszczególnych krajów i poza ich granicami. W ten sposób dziękowano tym, którzy pozostawili wyraźne ślady w swoich czasach i mieli znaczący wpływ na losy i zachowania całych społeczności, czasem na ich zdrowie, czasem na rozwój kultury i sztuki lub na kształtowanie postaw moralnych i społecznych.

Na pierwszym w historii znaczku pocztowym, wydrukowanym w Wielkiej Brytanii w roku 1840, znalazł się wizerunek królowej Wiktorii – dlatego, gdybym zdecydował się przyjąć układ opowiadań w oparciu o chronologię związaną z pojawianiem się na świecie kolejnych znaczków musiałbym od niej rozpocząć te opowieści.

Ponieważ jednak bardzo wielu takich „niezwykłych” ludzi doczekało się uznania w formie umieszczenia ich podobizny na znaczkach pocztowych wydawanych w różnych latach, musiałem przyjąć inny schemat. Na znaczkach pochodzących z całego świata pojawiały się postacie nie tylko żyjące współcześnie lecz najczęściej już nieżyjące, czasem nawet na pół legendarne lub żyjące w starożytności lub w wiekach średnich. Poza tym żyli oni na różnych kontynentach. Zresztą, jak pogodzić często bardzo różne dziedziny w których ci ludzie działali. Nie można łączyć Homera z Bismarckiem, Gagarina z Rembrandtem, Pasteura z Churchillem. To byłby groch z kapustą.

Z drugiej strony chciałbym też uniknąć monotonii lub powtarzania historii powszechnie znanych. Dlatego zdecydowałem się mówić nie tylko o ludziach najsłynniejszych ale także o tych równie wybitnych lecz już nieco zapomnianych, dzieląc cały cykl na szereg tomów zawierających biografie ludzi działających na wspólnych polach, w obrębie jakiejś jednej dziedziny.

Będą to następujące tomy:

  1. Słynni odkrywcy i podróżnicy
  2. Słynni wodzowie i przywódcy
  3. Wielcy pisarze i myśliciele
  4. Ludzie sztuki; malarze i rzeźbiarze
  5. Wielcy naukowcy

W każdym tomie ci niezwykli ludzie uszeregowani zostali w blokach odpowiadających kolejności ich pojawienia się na świecie i zgodnie z czasem ich odkryć i dokonań. Zrezygnowałem z kolejności alfabetycznej nie chcąc aby te opowieści stały się nudnym słownikiem. Chciałbym aby czytelnik również szedł drogą poznania, odkrywania wciąż nowych miejsc, rozwoju świata, nowych praw i nowych kierunków w nauce, literaturze i sztuce – tak jak to się działo za życia opisywanych, niezwykłych postaci.

 

Tom 1 Słynni odkrywcy i podróżnicy


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/knapczyk/public_html/po-pracy/wp-includes/script-loader.php on line 2876